دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان گلستان

تصاویری از پروژه

بیشتر آشنا شوید

باز طراحی سایت «دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان گلستان» به در خواست یکی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه برای پروژه پایانی خود به دیجیکو وب، سپرده شد.

تیم دنیای توسعه هوشمند(دیجیکو وب) با استفاده از دانش فنی خود در زمینه رابط‌های کاربری، توانست این پروژه را با شایستگی به سرانجام برساند.

 

تکنولوژی‌های مورد استفاده عبارت‌اند از : 

  • 🔥 Adobe Xd

✅ این نکته را خاطرنشان می‌شویم؛ پروژه‌هایی که در دیجیکو وب به مرحله پیاده‌سازی و اجرا می‌رسند؛ قبل از انجام و شروع کد زنی، باید برای آنها رابط‌کاربری مناسبی آماده‌سازی شود و این نکته در دیجیکو وب سعی شده است که به نحو احسن انجام گردد.

تصاویری از محیط پروژه