دیجیکو وب (نسخه 5)

تصاویری از پروژه

بیشتر آشنا شوید

بعد از مدتی تصمیم به یک تغییر در دیجیکو وب، داشتیم که منجبر به بازطراحی قالب آن شد.

تیم دنیای توسعه هوشمند(دیجیکو وب) با استفاده از دانش فنی خود در زمینه رابط‌های کاربری، و همچنین با استفاده از تکنولوژی‌هایی نظیر webpack، sass و ... این پروژه را به سرانجام رساند و به نوعی پوست اندازی کرد. 

این سایت در نسخه پنجم (5.0.0) خود قرار دارد.

 

تکنولوژی‌های مورد استفاده عبارت‌اند از : 

  • 🔥 Adobe Xd
  • 🔥 Laravel | PHP
  • 🔥 Javascript | Webpack
  • 🔥 Css | Sass

✅ این نکته را خاطرنشان می‌شویم؛ پروژه‌هایی که در دیجیکو وب به مرحله پیاده‌سازی و اجرا می‌رسند؛ قبل از انجام و شروع کد زنی، باید برای آنها رابط‌کاربری مناسبی آماده‌سازی شود و این نکته در دیجیکو وب سعی شده است که به نحو احسن انجام گردد.

 
تصاویری از محیط پروژه