دیجیکو پی | DigicoPay

تصاویری از پروژه

بیشتر آشنا شوید

همیشه راحت بودن و سرعت انجام کارها در اپلیکیشین‌های مختلف بخصوص موبایل از دغدغه‌های کاربران بوده و این مورد در یک نرم‌افزار بانکی و حسابداری بیشتر به چشم می‌خورد. در این پروژه (که بعضی از صفحات آن بارگذاری شد)سعی شده تا کاربران بهترین عملکرد را در کار با این نرم‌افزار داشته باشند.

تصاویری از محیط پروژه